Highlights JVT3

Stort grattis till Team Gul Råtta (Aerostattt, Lindgreen, Zomrom) som vann Jarmo Viewer Tournament #3.